Zmiana oficjalnej domeny z findlocator.pl na wspollokator.pl